ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chúng tôi mời bạn điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu phía dưới. Đây là căn cứ để chúng tôi tiếp tục tư vấn cho bạn hoàn tất thủ tục xét tuyển. Bạn vui lòng đợi điện thoại và làm theo hướng dẫn của tư vấn viên.

 

 

Ngày :

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ :

Tên :

Giới tính :

Dân tộc :

Ngày sinh :

Tuổi :

 

□ Thông tin liên hệ

Điện thoại cố định :

Điện thoại di động :

Địa chỉ mạng xã hội :

Email :

□ Hộ khẩu thường trú

Địa chỉ :

Tỉnh/ Thành phố :

Quận/ Huyện :

Xã/ Phường :

 

□ Thông tin học tập

Tên trường cấp 3 :

Xếp loại học lực :

Xếp loại hạnh kiểm :

Địa chỉ :

Tỉnh/ Thành phố :

Quận/ Huyện :

Xã/ Phường :

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

(Lựa chọn thông tin, nguyện vọng đăng ký xét tuyển.)

 

□ Chọn phương án xét tuyển (Thí sinh chọn 1 trong 2 phương án dưới)

Nhập điểm trung bình môn của năm học lớp 12 ứng với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển
Nhập điểm môn thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ứng với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không tính điểm ưu tiên)

□ Chọn tổ hợp môn đăng ký :

 

Tổ hợp môn :

  :

  :

  :

Tổng điểm 3 môn :

0

đ